משפט אזרחי

מערכת המשפט הישראלית אמונה על שלושה תפקידים עיקריים:

  • משפט אזרחי העומד על כלל ההיבטים המרכיבים את היחסים שבין אדם לחברו. בית המשפט פוסק לגבי סכסוכים אישיים או עסקיים בין אנשים פרטים ובין חברות ותאגידים.
  • משפט פלילי בו המדינה תובעת אדם או תאגיד אשר ביצע פעולה המנוגדת לאחד מחוקי המדינה, במידה ויימצא כי אכן בוצעה עבירה, יינתן עונש, קנס או מאסר, על פי הקבוע בחוק.
  • משפט חוקתי הנידון בבית המשפט הגבוה לצדק, בג"צ. לשיטת משפט זו שלושה תפקידים עיקריים, הגנה על רשויות החוק, פיקוח על השלטון ושמירה על זכויות הפרט באם הופרו על ידי המדינה.

מטריית המשפט האזרחי כוללת תחתיה סוגיות רבות הנמצאות בלב ליבה של מערכת יחסי הגומלין המקיימת חברה ישראלית יציבה. מטרתה של מערכת משפטית זו הינה שמירת הסדר החברתי בין בני האדם, ובכך היא מאפשרת צמיחה חברתית וכלכלית במסגרת הנורמות החברתיות המקובלות בחברה הישראלית.

משפט אזרחי כולל בתוכו תחומים משפטיים רבים בהם עלול להיתקל כל אחד מאיתנו בניהול חיים עסקיים שוטפים, וכן לעיתים גם כאדם פרטי.

אחד התחומים העיקריים במשפט האזרחי הישראלי הוא המשפט המסחרי, שמטרתו היא אכיפת הנורמות החברתיות והכרעה בסוגיות הקשורות לתחומי המסחר והכלכלה בין חברות לאנשים פרטיים.

נדבך מרכזי בעולם המשפט המסחרי הינו תחום דיני החוזים הרלוונטי לעסקאות נדל"ן ועסקאות מקרקעין, כאשר בקיאות בעולם המשפט המסחרי מאפשרת התנהלות משפטית, עיכוב, ויצירה וביטול תהליכים מול הוצאה לפועל, כמו גם טיפול משפטי בהקמת חברה ועד לסיום חייה העסקיים במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל.

משפט אזרחי מהיבטו המסחרי כולל את כלל ההתקשרויות המתבצעות במסגרת חוזים עסקיים בין חברות, אנשים פרטיים ובין אדם לחברה או תאגיד. דיני החברות והתאגידים עוסקים בהקמת חברות, קביעת תקנונים שונים, ליווי החברה מבחינה משפטית בפרויקטים אותן היא מבצעת ובהמשך הדרך, במקרים בהם נדרש להגן על הסכמים אלו בבית המשפט.

המשפט האזרחי מעניק סעדים בדמות של השבה או פיצוי כספי. בכדי לאכוף את פסק הדין הוקמה רשות האכיפה, ההוצאה לפועל, המאפשרת, בין היתר, גביית חוב באמצעות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט.

עורך דין הוצאה לפועל העוסק ובקיא בתחום ובהתנהלות במסדרונות ההוצאה לפועל, יאפשר ללקוחותיו לגבות את חובותיהם ביתר קלות, ויוכל לפעול גם לטובתם של לקוחות פרטיים שנקלעו לחובות ונדרשים להכוונה וייעוץ משפטי לטיפול וסילוק הליכי הגבייה המתנהלים נגדם.

דריסת רגל נוספת של המשפט האזרחי בחיינו הוא תחום המקרקעין, ייעוץ משפטי נכון ומוקדם ככל האפשר, מספק למוכר ולקונה את ארגז הכלים הנדרש להתנהלות נכונה שתאפשר יצירת מעטפת משפטית וכדאית לעסקה משתלמת, או לחילופין את הדרך לסגת מעסקה טרם חתימת החוזה.

נדמה כי ישנם סיכויים גדולים להיתקל באחד מתחומי המשפט האזרחי במהלך חיי אדם בבואו לתבוע או להגן על זכויותיו הכלכליות, בין אם מדובר על כבעל חברה ובין אם מדובר על אדם פרטי שנקלע לעסקת מקרקעין בעיתית או כל מקרה אזרחי אחר בו נדרשת הכרעתו של בית המשפט.