ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

בפני נושה עומדת הזכות להטיל מספר מגבלות על חייב המתחמק מתשלומים אותם הוא נדרש על פי חוק והועברו לטיפולה של ההוצאה לפועל, כאשר אחת המגבלות המשמעותיות ביותר הינה הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל. מעבר לפגיעה מהותית באורח חייו של החייב, עלולה להיווצר פגיעה ישירה בפרנסתו וכתוצאה מכך לחוסר יכולת עתידית להחזר חובותיו.
למגבלה זו משמעויות נרחבות על חייו של החייב ולכן פעמים רבות נדרש בית המשפט להכריע במחלוקות שונות בין חייבים ולבין רשם ההוצאה לפועל, ברובם המכריע של המקרים בוחר בית המשפט בכלי זה כשוט אפקטיבי למימוש פסקי דין בלא הטלת עונש מאסר בפועל על החייב, למרות הפגיעה האנושה בחופש התעסוקה והתנועה של אדם כזה או אחר.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

חוק ההוצאה לפועל מתנה את הגבלת רישיון הנהיגה בכך שלא תיפגע יכולת השתכרותם של חייבים הנדרשים לרישיון הנהיגה עבור החזרת החוב, נכות החייב אשר איננה מאפשרת קיום אורח חיים תקין ללא רישיון או הצורך ברישיון לתמיכה בבן משפחה התלוי בחייב וברישיון הנהיגה שלו. באותה נשימה החוק קובע כי הקלות אלו תלויות בשכנוע של רשם ההוצאה לפועל בנחיצות רישיון הנהיגה.
רשות בתי המשפט תחתיה פועלים השופטים ולשכת ההוצאה לפועל, רואים בהגבלה זו כלי אפקטיבי במיוחד במלחמתם כנגד החייבים ואינם ששים לבטלה במרבית המקרים, למעט מצב בו החוב נפרע, הגעה להסדר חוב חדש והפקדת פיקדון כספי או אישור הליך פשיטת רגל שיוביל למחיקת החוב והחבות ללשכת ההוצאה לפועל.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה – הסדר חוב והפקדת ערבות

בשלב הראשון בתהליך תבוצע פנייה של עורך דינו של החייב, וזאת במטרה להוכיח בפני רשם ההוצאה לפועל כי החייב הינו חסר יכולת כלכלית להחזר חובותיו. יחד עם זאת בית המשפט יוכל להשאיר את המגבלה על כנה, מכיוון שלדעתו לאדם יכולת כלכלית מספקת והוא מתחמק מתשלומים או שמא כיבוד פסק הדין מבחינת בית המשפט חשוב הרבה יותר מרווחתו ופרנסתו של החייב.
בשלב השני יש לחתור להסדר תשלומים חדש בו יוכל החייב לעמוד, אולם בכדי לוודא כי יעמוד במילתו תחייב לשכת ההוצאה לפועל הפקדת פיקדון כספי שיאפשר את גביית החוב במידה והנושה יסטה מהסדר המוסכם. במקרה בו הצלחתם להגיע להסדר יש לדרוש מהלשכה להסיר את כלל המגבלות אשר הוטלו עליכם במשרד הרישוי, רשות ההגירה וכן הלאה.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה – פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל הינו צעד קיצוני בו יש להשתמש רק במידה ולחייב אין שום יכולת כלכלית לשלם את חובותיו או להפקיד ערבות בהוצאה לפועל בכדי להסיר את מגבלת רישיון הנהיגה ומגבלות אחרות שהוטלו עליו, ואיננו מחזיק ברשותו רכוש כלשהו אותו ניתן למכור או להעביר לחזקתה של לשכת ההוצאה לפועל לטובת מכירתה הפומבית ומחיקת החובות.
הליך פשיטת רגל הינו תהליך מורכב, כאשר כל מסמך ותצהיר המוגשים ללשכת ההוצאה לפועל עלולים לפגוע בסיכויי ההצלחה במידה ולא מולאו בתום לב הנדרש. לכן כלל התהליך חייב להיות מלווה על ידי עורך דין המתמחה בתחום ומסייע בהשגת התוצאה המבוקשת, מחיקת חובות מול ההוצאה לפועל.
לסיכומו של עניין, מרגע הטלת המגבלה החייב ניצב בפני סנקציה אמיתית הפוגעת באופן אנוש בחייו, כך שרק עורך דין המתמחה בתחום זה משתמש בידע ובניסיון המקצועי רב השנים אותו צבר, בכדי להתמודד בצורה אפקטיבית ונכונה עם הגבלות שונות אותן מטיל לשכת ההוצאה לפועל כנגד לקוחותיי.