פרוק חברה מרצון או לבקשת נושים

לחברה אשר נפתחו לחובתה מספר גדול של תיקי הוצאה לפועל עומדת הזכות לפנות לבית המשפט שיכריז עליה כפושטת רגל, זהו הליך פרוק חברה מרצון על ידי בעלי החברה שאינם מאמינים עוד ביכולתם להחזיר את כלל חובותיהם לנושים. מן העבר השני בקשה זו יכולה להיות נידונה גם על פי בקשת נושים המעוניינים כי בית המשפט ימנה לחברה מפרק שיסייע להם לגבות חלק מהתמורה המגיעה להם על פי חוק.

הליך פרוק חברה

כאמור, פרוק חברה מתרחש בסיומה של פרוצדורה משפטית סבוכה, במסגרתה נבחנים כלל הנכסים העומדים לרשותה של החברה וזאת בכדי לאמור את מצבה העסקי של החברה ואת יכולת החברה לממש את כלל הנכסים העומדים לרשותה בכדי לפרוע את התחייבויותיה מול ההוצאה לפועל.
נציג בית המשפט ייבחן נכסים שונים הרשומים על שם החברה, כמו מבנים שונים, מכוניות ומכונות המשמשות את העסק לפעילותו, כמו גם ייסקרו נכסים פיננסיים הרשומים על שם העסק, אם כי בית המשפט איננו שש לחלוט קרנות האמורות לשמש את עובדי החברה, כמו קרנות פיצויים. מעבר לכך, במסגרת הבדיקה ינסה בית המשפט לאתר פעילויות חריגות בהתנהלות הכספית והעברת בעלויות, העלולות להצביע ניסיון להעביר נכסים החוצה מהחברה לפני פשיטת הרגל.

פרוק חברה בסיוע עורך דין

לשכות ההוצאה לפועל פועלות בחסותה של רשות בתי המשפט, כך שישנה חשיבות מכרעת לייצוג משפטי הולם על ידי עורך פשיטת רגל המתמחה בתחום זה. בעזרת ליווי עוה"ד תוכלו לקבל את הסיוע וההכוונה הנכונה בכל שיחה אותה אתם מנהלים מול עובדי הלשכה, ובעבור כל מסמך ותצהיר אותו תגישו.
ליווי עורך דין מול ההוצאה לפועל הינו חלק קוהרנטי מההליך כולו, שכן מעבר לסיוע בהבנת הפרוצדורות והמונחים המשפטיים, עוה"ד מנסח בעבורכם את התצהירים הנמסרים בשמכם לבית המשפט. יש לציין כי מסירת הצהרה שקרית, השמטת פרטים ואפילו שגיאה בתצהיר שנעשתה בתום לב עלולה להוות עילה לבית המשפט לדחות את בקשת פרוק חברה, ובמקרים מסוימים אף להחיל את החובות על בעלי החברה באופן אישי.

ליווי משפטי בתהליך פרוק חברה

רשות ההוצאה לפועל אחראית על מימוש פסקי דין שניתנו מטעם בית המשפט או מכוח התחייבויות אותן נתנה החברה לנושיה; צ'קים, הזמנות חתומות שלא שולמו ושטרות חוב נוספים שאינם מחייבים תיקוף נוסף על ידי בית המשפט.
לפעולות אותן מבצעת לשכת ההוצאה לפועל עלולה להיות השפעה בלתי הפיכה על המשך התנהלותה של החברה ובעליה, הן מבחינת מיטוט העסק ומחיקתו והן מבחינת תקופת הביניים בה החברה איננה מנהלת פעילות כלכלית תקינה.
בחירה בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה מסייעת רבות בהתנהלות נכונה מול הגורמים השונים בהוצאה לפועל, זירוז תהליכים והחלטות הניתנות על ידי בית המשפט. כתוצאה מכך יוכל החייב לחזור במהירות לחיים אישיים ועסקיים תקינים.