סכסוך בין דיירים

ישנו משפט עתיק וידוע: "אדם אשר לא בוחר את משפחתו גם לא בוחר את שכניו".
משפט זה, מרמז על מורכבות היחסים וחילוקי הדעות שנוצרים לעיתים בין הדיירים בינם לעצמם, ולבין ועד הבית / חברת הניהול.
בתים משותפים מנוהלים על ידי תקנון מצוי או מוסכם אשר מסדיר את זכויותיו וחובותיו של כל דייר.
בנוסף להוראות התקנון, ישנם מספר חוקים אשר מסדירים את אופן ניהול הבית והרכוש המשותף.
משרדי מעניק ייעוץ ולווי משפטי לועדי בית וחברות ניהול בהליכים נגד בעלי דירות בבית המשותף במקרים הבאים: פלישה של דייר לרכוש המשותף, סרבני תשלום מיסי ועד והוצאות הכרוכות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, רעש ומטרד בלתי סבירים מצד שכנים וכו'.