איחוד תיקים או פשיטת רגל?

פתיחת עסק הוא חלומם של אנשים רבים, אשר סבורים כי יש בידיהם הזדמנות עסקית לצאת ממעגל העבודה כשכירים, ולבסס את חייהם כבעלי עסק משגשג.

הקמת עסק הן תחת קטגוריה של עוסק מורשה והן כחברה בע"מ, מלווה מטבע הדברים גם בסיכונים כלכליים המאופיינים בגיוס אשראים גדולים ונטילת הלוואות.

למרבה הצער, במקרים רבים בעלי עסקים נקלעים לסחרור כלכלי וחורגים ממסגרת האשראי שניתנה להם על ידי הבנק, ונאלצים לבקש שוב ושוב הלוואות ואשראים נוספים מהבנקים וחברות האשראי, שמובטחים כמעט תמיד בערבותם האישית.

על אף המאמצים הרבים שננקטים להגדלת האשראי, לצורך פעילות עסקית תקינה, לעיתים, מוצא עצמו בעל העסק בערבו של יום בחדלות פרעון ללא אפשרות לגייס כספים נוספים.

במקרה שכזה, העסק עליו חלם הבעלים מתחיל לקרוס כנגד עיניו זאת ללא כל אפשרות לפרוע את חובותיו כלפי הנושים השונים.

הנושים אשר לא מקבלים את הכספים במתווה אשר סכומם עמם, מעמידים את האשראי שניתן על ידם לפירעון מיידי, ופותחים בהליכים משפטיים כנגד החברה והבעלים.

בעל העסק מוצא את עצמו בסחרור, ומקבל מדי יום תביעות אזרחיות, והודעות על פתיחת תיקי הוצאה לפועל.

בעבר הלא רחוק, הליך פשיטת הרגל היה ארוך ומסורבל, דבר אשר גרם לחייבים רבים להביע חוסר אמון בהליך, מאחר וחששו מאוד מתוצאותיו הלא ברורות והרחוקות להגיע.

ההליך האלטרנטיבי, שעמד ועומד לצד החייב, הינו הליך של הכרזה כ "חייב מוגבל באמצעים" ואיחוד תיקי ההוצאה לפועל.

הליך זה, למרבה הצער מהווה במקרים רבים לא יותר "מכדור הרגעה", שמונע מנושים לנקוט כנגד החייב בהליכים מסויימים כל עוד החייב עומד בצו התשלומים שנפסק על ידי רשם ההוצאה לפעול.

התשלום המינימלי שמשולם על ידי החייב מדי חודש, מטבע הדברים, לא מביא אפילו לנגיסה קלה בקרן החוב בתיקי ההוצאה לפועל ההולכת ותופחת בריבית אסטרונומית.

החייב אשר בחר באלטרנטיבה הזו, נשאר מתוך ייאוש בתיק האיחוד זאת במשך שנים רבות, מבלי שעומדת מול עייניו טיפת אור בקצה המנהרה ושאיפה לשוב לחיים רגילים ונורמטיביים.

בתקופה האחרונה, חלה רפורמה בהליך פשיטת הרגל, אשר קבעה נהלים חדשים והעניקה תפיסה חדשה להליך הן במשרדי כונס הנכסים הרשמי והן בבתי המשפט המחוזיים, שבפניהם מתנהל ההליך.

הרפורמה באה להטיב עם חייבים חדלי פירעון תמי לב, אשר בוחרים לשתף פעולה בהליך, במתן תמריצים שונים, והענקת צו הפטר בזמן קצר בעשרות מונים מזה היה נהוג טרם כניסתה של הרפורמה לתוקף.

הליך פשיטת הרגל בניגוד גמור להליך הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים ואיחוד תיקים, מהווה הלכה למעשה "טיפול שורש" בחובות שהצטברו, שבסופו מעניק לחייב צו הפטר חלוט שמוחק את חובות העבר ונותן לחייב אפשרות להתחיל בדרך חדשה בחייו ללא הטרדות ורדיפות מצד הנושים.

כדי לבחון את המקרה לגופו ואת דרך הפעולה הרצויה והאופטימאלית לכל חייב וחייב יש להיוועץ בייעוץ משפטי של עורך דין.

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום והתחייבות ניתן לפנות למשרדי.

אין באמור לעיל במאמר זה, כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי המתחשב כאמור לעיל בצרכיו ונתוניו של כל אדם.