ייצוג זוכים

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים של זוכים נגד חייבים, ההחל ממועד התגבשות החוב ולאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, כגון:

משלוח מכתבי התראה

הגשת בקשה למימוש פסק דין

הגשת שיקים חוזרים לביצוע בהוצאה לפועל

הגשת תביעות כספיות בסכום קצוב, סדר דין מהיר, וסדר דין מקוצר

ייצוג בבקשות בטענת "פרעתי"

עיקולי צד ג' ומשכורת

עיקולי מקרקעין ומכירתם בהליכי כינוס נכסים

עיכוב יציאה מן הארץ

הכרזת חייב כפושט רגל

הטלת הגבלות על חייבים